Smile

„NA PUTU KA NEMAČKOJ JEZIČKOJ DIPLOMI“


 „NA PUTU KA NEMAČKOJ JEZIČKOJ DIPLOMI“

Ispit su položili Ištvan Juhas i Gorana Radmilo na nivou A2, kao i Vanja Lukač, Anja Alanov i Sara Rokvić na nivou A1. Prireme su se odvijale u okviru redovne i dodatne nastave pod mentorstvom nastavnica nemačkog jezika Katarine Boa-Gorjanac i Jelene Horvat. Ispit se sastojao iz četiri dela i koncipiran je kao provera stečenih kompetencija čitanja, slušanja te pismene i usmene komunikacije na nivou A1 ili A2, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike. Pravo polaganja ispita imaju učenici osmih razreda škola koje učestvuju u programu vlade Savezne Republike Nemačke i  Konferencije ministara kulture SR Nemačke „Škole: partneri budućnosti" . Naša osnovna škola je jedina u gradu koja učenicima nudi pravo plaganja ovog ispita.


Jelena Horvatповратак на претходну страницу

 
 


“У НАШОЈ ШКОЛИ ВАШЕ ДЕТЕ ЋЕ БИТИ У ДРУШТВУ СА УЧЕНИЦИМА КОЈИ МОГУ СВОЈИМ ПРИМЕРОМ ДА ПОКАЖУ КАКО СЕ УЧИ И ПРОВОДИ СЛОБОДНО ВРЕМЕ.“

 

Сва права задржана © Основна школа БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Сомбор
Web dizajn i programiranje BIT SOFT Sombor