Smile

Општи родитељски за родитеље ученика осмог разреда


Општи родитељски за родитеље ученика осмог разреда

Татјана Јаничић је упознала родитеље о политици уписа у средње школе: документацији која је потребна за упис, обавештење о лекарском прегледу ученика и упис ученика са здравственим проблемима. Родитељи су добили обавештење о терминима пробног завршног испита и о терминима редовног завршног испита, о Конкурсу који у себи садржи листу жеља пријаву за упис у средњу школу, и да је потребно да ученик одреди најмање 10 жеља, односно десет смерова за које су заинтересовани. Затим су били упознати са начином бодовања  успеха и бодовање завршног испита.  Излистане  су активности школе на плану професионалне оријентације које је школа већ урадила и које ће предузети. На крају су родитељи постављали питања и добили релевантне одговоре на своје недоумице

Едита Сакали, педагог школе упознала је родитеље са анкетом о професионалим интересовањима ученика осмог разреда које је стручна служба урадила крајем децембра месеца. Ученици су се највише определили за Средњу економску школу, Средњу медицинску школу и Гимназију, па све остале. Занимања која ученике осмог разреда не привлаче су: фризер, лекар, конобар, наставник....

Чиниоци који су допринели њиховом избору су: добра плата, велика лична заинтересованост и љубав према послу.  Пресудни за избор занимања су: њихове жеље и интересовања, као и родитељи.

Ученици у великој мери не осећају потребу за помоћ у  избору занимања.  Психолог је пружио подршку десетак ученика који су се обратили за помоћ.

Благовремене информације родитељима ће омогућити  успешан упис  у средњу школу према учениковим  жељама, афинитетима и способностима.

 

                                                                                                                                                Татјана Јаничић

 повратак на претходну страницу

 
 


“У НАШОЈ ШКОЛИ ВАШЕ ДЕТЕ ЋЕ БИТИ У ДРУШТВУ СА УЧЕНИЦИМА КОЈИ МОГУ СВОЈИМ ПРИМЕРОМ ДА ПОКАЖУ КАКО СЕ УЧИ И ПРОВОДИ СЛОБОДНО ВРЕМЕ.“

 

Сва права задржана © Основна школа БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО Сомбор
Web dizajn i programiranje BIT SOFT Sombor